Styrelsen har egna sidor dit styrelsemedlemmarna kan logga in nedan:

Styrelsen 2022

ordförande Ylva Almark
sekreterare Mårten Björkvall
skattmästare Anna Pehkonen
  Anders Juholin
  Kjell Palmroos
  Ralf Sontag
  Britta Nyberg
  Eva Moilanen