Styrelsen har egna sidor dit styrelsemedlemmarna kan logga in nedan:

Styrelsen 2023

ordförande Anders Juholin
sekreterare Mårten Björkvall
skattmästare Anna Pehkonen
  Britta Nyberg
  Eva Moilanen
  Ylva Almark
  Stefan Collin
  Stefan Åstrand